Kainat Tədris Mərkəzində MAGİSTRATURA imtahanına Sənədən Qəbulu başladı

Kainat Tədris Mərkəzində MAGİSTRATURA imtahanına Sənədən Qəbulu başladı

Kainat Tədris Mərkəzində MAGİSTRATURA imtahanına Sənədən Qəbulu başladı 🥰😍