7 iyun tarixində müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiyası üzrə ödənişsiz online sınaq imtahanı keçiriləcəkdir?

Diqqət diqqət?
7 iyun tarixində müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiyası üzrə *ödənişsiz* online sınaq imtahanı keçiriləcəkdir?
Saat 15:00-da Azərbaycan dili, ingilis dili, rus dili, ibtidadi sinif üzrə, saat 16:00-da fizika, kimya, informatika, riyaziyyat üzrə, saat 17:00-da isə tarix, coğrafiya, biologiya üzrə online sınaq imtahanımlz olacaq?
Qeyd edək ki, sınaq imtahanı Təhsil Nazirliyinin “Müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiyası müsabiqəsinin qiymətləndirmə çərçivəsi”ə uyğun tərtib olunmuşdur?

Müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiyası müsabiqəsinin qiymətləndirmə çərçivəsi

Müəllimlərin işə qəbulu və sertifikasiyası müsabiqəsinin qiymətləndirmə cərçivəsi qiymətləndirilən fənnin məzmununu əhatə edən
sahələri (fakt, anlayış, prinsip (qaydalar, xassələr, qanunlar) və prosedurlar (çevirmələr, alqoritmlər, hesablamalar)) və imtahan
suallarının çətinlik dərəcələrini (Blum taksonomiyasına görə idrak səviyyələrini: xatırlamaq və anlamaq, tətbiq etmək və təhlil
etmək, dəyərləndirmək və yaratmaq) müəyyən edir.
Qiymətləndirmə cədvəli:
- Testin məzmununun validliyini (ölçülməsi əvvəlcədən nəzərdə tutulmayan məsələlər ölçülmür) təmin edir;
- İmtahanda iştirak edənlər üçün seçilən məzmun sahələri və fəaliyyət səviyyələrinin vacibliyini vurğulayır;
- Qiymətləndirmə vasitələrini tərtib edənlərin məzmun və bacarıqlar arasında gözləməli olduqları balansı göstərir;
- Müxtəlif qruplar üçün oxşar imtahanların tərtib oluna bilməsi imkanı yaradır;
- Məzmun sahələri üzrə balansı saxlamağa imkan verir.

Təqdim edəcəyimiz sınaq imtahanın materialları yuxarıda adı keçən qiymətləndirmə cədvəlinin bütün tələbləri nəzərə alınaraq
tərtib edilmişdir. Həm işə qəbul imtahanına hazırlaşanlar üçün, həm də sertifikasiya imtahanı verəcək məktəb müəllimləri üçün
faydalı olacağına inanırıq. Bu materialların hazırlanmasında əməyi keçən mütəxəssislərimizə təşəkkür edir, sizlərə isə uğurlar
arzulayırıq. ?

Qeydiyyat üçün nömrələrimiz:
+994 (50) 647 90 70
+994 (50) 971 90 70