Hər gün II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI sinif şagirdləri üçün məntiq suallarından ibarət anket paylaşacağıq 😍

Hər gün II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI sinif şagirdləri üçün məntiq suallarından ibarət anket paylaşacağıq 😍
21:00-da hər biriniz burda olun 😍😍😍😍