Hər gün II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI sinif şagirdləri üçün məntiq suallarından ibarət anket paylaşacağıq ?

Hər gün II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI sinif şagirdləri üçün məntiq suallarından ibarət anket paylaşacağıq ?
21:00-da hər biriniz burda olun ????