VIII və IX siniflər üzrə Buraxılış imtahanı mövzu adları: 3 Yanvar

slide
slide
VIII sinif
AZƏRBAYCAN DİLİ
Fonetika, Leksika, İsim, Sifət, Say, Əvəzlik.
RİYAZİYYAT
Natural ədədlər, Adi onluq kəsrlər, Statistika, Ehtimal, Nisbət, tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması.Rasional kəsrlər. Həndəsənin ilkin  anlayışları.

İNGİLİS  DİLİ
Noun. Agreement. Pronoun. Adjective. Quantifieres, Article. There is/ there are. The simple tense forms.
 
 
IX sinif

AZƏRBAYCAN DİLİ
Fonetika, Leksika, İsim, Sifət, Say, Əvəzlik, Feil.
RİYAZİYYAT
Natural ədədlər, Adi onluq kəsrlər, Çoxluqlar, Nisbət, tənasüb. Faiz. Statistika.Həqiqi ədədlər. Tam cəbri ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması.Rasional kəsrlər. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistem. Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Dairə. Dördbucaqlılar.
İNGİLİS  DİLİ
Noun. Agreement. Pronoun. Adjective. Quantifieres, Article. There is/ there are. The simple tense forms.
RUS DİLİ
Фонетика. Лексикология. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы.
Имя существительное.
. Число существительных.
. Род имён существительных. Согласование прилагательных с
существительными в роде, числе и падеже.
. Склонение существительных.
Падежи. Предлоги. Имя прилагательное.
Склонение прилагательных. Употребление степени сравнения прилагательных..

İMTAHANA QEYDİYYAT:

Mərkəz: Ə.Rəcəbli, 25, “Life Center” Ticarət Mərkəzinin binası, I mərtəbə, (“N.Nərimanov metrosunun yaxınlığı”)

Tel: +994 (12) 465 90 70, +994 (12) 555 90 70


Mob: +994 (50) 647 90 70, +994 (50) 971 90 70