X və XI siniflər üzrə Buraxılış imtahanı mövzu adları: 20 dekabr

slide
slide
X sinif
AZƏRBAYCAN DİLİ:
Fonetika, Leksika, İsim, Sifət, Say, Əvəzlik.Feil. Təsriflənən və təsriflənməyən feillər. Zərf

RİYAZİYYAT:
Natural ədədlər, Adi onluq kəsrlər, Çoxluqlar, Nisbət, tənasüb, Faiz, Həqiqi ədədlərƏ Tam cəbri
ifadələr, Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması, Kvadrat köklərƏ Həndəsənin əsas anlayışları, Üçbucaqlar, Çevrə.

İNGİLİS DİLİ:
Adjective,morfological structures of adjectives, degrees of adjectives. Adverb, morfological
structures of adverbs, types of adverbs according to their meanings, degrees of adverbs. Phrases
with to do , to make, to have. There is/are.


XI sinif
AZƏRBAYCAN DİLİ:
Fonetika, Leksika, İsim, Sifət, Say, Əvəzlik, Feil. Təsriflənən və təsriflənməyən feillər. Zərf. Söz
yaradıcılığı. Eyniköklü sözlər.

RİYAZİYYAT:
Natural ədədlər, Adi onluq kəsrlər, Çoxluqlar, Nisbət, tənasüb. Faiz. Həqiqi ədədlər. Tam cəbri
ifadələr. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması. Kvadrat köklər. Birməchullu tənliklər. Tənliklər sistem.
Həndəsənin əsas anlayışları. Üçbucaqlar. Çevrə. Çoxbucaqlı

İNGİLİS DİLİ:
Adjective,morfological structures of adjectives, degrees of adjectives. Adverb, morfological
structures of adverbs, types of adverbs according to their meanings, degrees of adverbs. Phrases
with to do , to make, to have. There is/are. The verb, simple and continuous tense forms ( present,
past, future)

RUS DİLİ:
Фонетика. Лексикология. Значение слова. Многозначные и однозначные слова. Прямое и
переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Имя существительное.


İMTAHANA QEYDİYYAT:

Mərkəz: Ə.Rəcəbli, 25, “Life Center” Ticarət Mərkəzinin binası, I mərtəbə, (“N.Nərimanov metrosunun yaxınlığı”)

Tel: +994 (12) 465 90 70, +994 (12) 555 90 70
Mob: +994 (50) 647 90 70, +994 (50) 971 90 70